Formularz pomocy TASKI AR

Skorzystaj z rozwijanego menu, aby pomóc nam pomóc Tobie szybciej. Nasz lokalny zespół ekspertów zawsze służy pomocą.

Want to
find out
more

PRODUCTS,
SOLUTIONS &
INNOVATIONS

Want
to
buy?

MY
TASKI
SHOP

Get in touch
with
us

CONTACT
US

Interested in technology, robotics and other cleaning innovations?
Get the latest news when you follow us on LinkedIn